Wednesday, February 28, 2018

Acasă la Domnul !


             2 Cor. 5 . 8

             Acasă e locul unde este persoana care te iubește cel mai mult și pe care o iubești la fel. Pavel a descoperit în Domnul Isus o astfel de Persoană . Dorința lui ultimă a fost să ajungă la sfârșitul alergării "acasă la Domnul " ! Filip.1.23 Iată ce poate să te determine să ai o asemenea perspectivă binecuvântată :

  1. Experiența dragostei divine     1Ioan 3.1,16 ; 4.9-10

  2. Promisiunea Domnului Isus         Ioan 14.2-3

  3. O viață dedicată      Filip.1.21,27 Apoc. 2.10b Mat.25.21,23; 2.Cor.5.9

  4. Garanția dată de Duhul Sfânt      2 Cor. 5.5 și cap. 1.22 Rom.8.11

  5. Mărturiile altora   Ex. Ștefan F.Ap. 7.55-56,59   Pavel 2 Cor. 5.1,8 Sfinții  Evr. 11.13-16

   Fie ca la dezbrăcarea de cortul pământesc să ajungem "acasă la Domnul" ! Amin !

Saturday, January 13, 2018

Atitudini vechi și noi !


    Matei 1. 1-12

Atitudinile luate atunci față de Domnul Isus sunt și astăzi ! Unde te regăsești ?

1. Iritare - la Irod v.3,16
2. Indiferență - la cărturari v.4
3. Interes - la magi v.1-2,11
4. Iubire - la Maria v.11a
 
              Să aveți folos de Nașterea lui Christos !

Celebrând Îndurarea Domnului !

      Luca 1

  Sărbătorind Întruparea Domnului Isus sărbătorim de fapt marea îndurare a lui Dumnezeu față de omenire. 400 de ani de întuneric au fost deajuns Isaia 9.1. A te îndura de cineva înseamnă a-ți arăta față de el mila , bunătatea și compătimirea căutând să-l ajuți să iasă din situația grea în care se află chiar dacă nu merită . Așa a făcut Dumnezeu cu noi.   În Luca 1 îndurarea lui Dumnezeu e mereu relevată :

 1. Sursa îndurării v.30 și 58   ( 2 Cor. 1.3 )  Dumnezeu

 2. Durata îndurării v.50a  - din neam în neam  Ps.118.1-4 și Ps.136

 3. Condiția îndurării v.50b  Ps.103.18

 4. Posesorii îndurării v.72  Ps. 103.17b 
 
 5. Beneficiile îndurării :
          - ajutor în nevoie v.54
          - bucurie v. 58
          - întruparea Soarelui neprihănirii v.78,79 Mal.4.2  Vom cânta și mărturisi îndurarea Sa veșnic !  Întruparea Fiului lui Dumnezeu a fost ocazia potrivită pt. Maria ,Elisabeta și Zaharia de a experimenta îndurarea Domnului . Fie sărbătoarea Întrupării, momentul în care îndurarea mântuitoare a Domnului să fie cunoscută de câți mai mulți ! Să aveți folos de Nașterea lui Christos !

Monday, December 18, 2017

Argumente convingătoare !

       
      Matei 1. 20-23

    Îngerul Domnului a folosit argumente puternice ,determinându-l pe Iosif să-și schimbe planurile și destinul !

1. Lucrarea Duhului Sfânt v.20c
2. Lucrarea mântuitoare a Fiului v.21
3. Împlinirea profețiilor v.23a  vezi Ezech.37 . 21-22
4. Lucrarea lui Dumnezeu v.23b  - manifestarea prezenței Sale în situații limită

  Aceste argumente i-a determinat pe mulți să vină la Mântuitorul Isus ! 

Thursday, November 30, 2017

Lecțiile genealogiei !


          Matei 1. 1-17   Luca 3. 23-38

    Genealogiile prezentate însumează câteva lecții atât de necesare fiecărui om și creștin totodată ! Matei scrie pt. iudei și merge până la Avraam acoperând 2000 de ani dovedind că Domnul Isus e un adevărat iudeu . Luca merge până la Adam acoperând 4000 de ani dovedind neamurilor că Domnul Isus e Salvatorul întregii umanități și aparține umanității ce-și are rădăcina în Dumnezeu -Creatorul omului . Gen.1.26-27  F.Ap.17.26

 L1.  Nu există reîncarnare , fiecare om e unic.Domnul Isus nu a fost reîncarnarea vreunui strămoș ci Cuvântul întrupat Ioan 1.14
 L2.  Caracterul Domnului nu e moștenire de la strămoși  Iov 14.4 ; Col.2.9
 L3.  Lanțul se întrerupe la Domnul Isus . El aduce un nou har pt. omenire : calitatea de copil a lui Dumnezeu ,membru al Împărăției Sale . Ioan 1.12-13; 1Ioan 3.1-2 Mat.12.50
 L4.  Gloria Domnului Isus a eclipsat toată slava precedesorilor - Avraam, David, Solomon. El este coroana și slava rasei umane ! Filip.2.9-11 Apoc.1.5-8,13-16
 L5.  Domnul Isus nu a aparținut unei caste .Precedesorii au fost săraci și bogați .
 L6.  Ne arată perenitatea vieții . Toți au murit indiferent cine au fost. Azi e important să ai scris numele în cartea vieții.Apoc.20.15; 21.27b
 L7.  Dumnezeu este organizat și exact în conducerea suverană a istorie 14-14-14 El a pregătit exact trecutul pt. Domnul Isus.
 L8.  Domnul Isus : ca fiul lui David - este adevăratul moștenitor al tronului,Împăratul ce domnește veșnic.
                              : ca fiul lui Avraam -este sămânța în care toate promisiunile date lui se împlinesc.
                             : ca fiul lui Adam - este adevăratul Om , al doilea Adam 1Cor.15.45
                            : ca fiul lui Dumnezeu - este omul divin ce aduce o nouă viață , cea din Dumnezeu   Ioan 1.4

     Numele nostru poate fi imortalizat sau nu , poate fi uitat sau nu , scris sau nu într-o genealogie , putem fi bogați sau nu , lucrul de căpătâi este că Domnul Isus ne-a mântuit și suntem în familia Sa . Va veni clipa când vom fi împreună cu El. 1Tes.4.16-17. Slavă Lui în veci ! Amin !


       

Tuesday, November 28, 2017

Dependența de Dumnezeu !


             Prov. 3. 5 - 6  Ioan 15.5b

   Lecția cea mai grea de învățat este dependența de Dumnezeu  în toate sferele vieții noastre în zilele bune ca în cele grele.  Cu cât o învățăm mai repede cu atât viața ne va fi mai împlinită , mai plină de succese și bucurii. Noi putem alege să ne bazăm pe :

 1. Resursele materiale  Ex. Asa în 2Cronici 16 .2,3  și tânărul bogat Mat.19.22

 2. Oameni       Ex. Asa în 2 Cronici 16. 7,12 Ieremia 17.5-6

 3. Înțelepciune  Prov.3.5  Înțelepciunea iscusită a lui Haman l-a dus la faliment și spânzurătoare . Estera 3.5-6 ; 5.9,14 ; 7.10

 4. Dumnezeu     Ex. Ezechia  2 Împ. 18.5-7  Ps.37:5 ; Ieremia 17.7-8

     Fie ca să alegem dependența de Dumnezeu în fiecare zi cu soare pt. ca în zilele cu nor și furtună să avem o încredere deplină  în EL . Ne va binecuvânta cu prezența Sa și va face ca toate lucrurile să lucreze înspre binele nostru ! Rom.8.28 Slăvit să fie în veci ! Amin !

Tuesday, October 31, 2017

Habacuc - Străjerul inspirat !


 Habacuc 2. 1- 4

   Habacuc - Un străjer în veghe e cel care înțelege importanța inspirației în primirea mesajului și transmiterea lui !

1. Locul inspirației v.1b
2. Așteptarea inspirației v.1c
3. Autorul inspirației v.2a
4. Înregistrarea inspirației v.2b
5. Conținutul inspirației v.3
6. Concluzia inspirației v.4

   Fie ca Dumnezeu să ridice tot mai mulți lucrători în via Sa care să-și facă timp să meargă la locul de veghe pt. a experimenta frumusețea insirației ! Amin !