Saturday, April 8, 2017

Grandoarea Floriilor !

Matei 21. 1-15

      Măreția sau grandoarea acestei sărbători este dată de :

  1. Grandoarea autorității Domnului Isus v.1-6  Matei 28.18

  2..Grandoarea smereniei v.7 ( comparați cu Solomon din Cânt.Cânt.3.6-11)

  3. Grandoarea osanalelor v.9 și 15.b  Apoc.5.9-14

  4. Grandoarea fermității v.12-16  Apoc.19.11-16

    Vrednic este Domnul Isus de toată slava , măreția și puterea în veci ! Aleluia ! Amin !

Saturday, March 25, 2017

Zacheu - Ultima șansă fructificată

       
            Luca 19. 1-10
 
1. Poziția în societate  v.2 
2. Curiozitatea lui v.3                                                        
3. Soluția luată  v.4
4. Ascultarea imediată v.6
5. Inițiativa lui v.8
6. O binecuvântare pt toată casa v.9

Sunday, February 26, 2017

Telegrame de Februarie


   Rugăciunea unui suflet zdrobit !
             Neemia 1. 4 - 11

1.  Atitudinea v.4
2.  Adorarea lui Dumnezeu   v.5
3.  Aducerea aminte a păcatelor   v.6-7
4.  Aducerea aminte a promisiunilor v.8-10
5.  Aducerea unor cereri concrete v.11


     Mai multă roadă !
          Ioan 15.1-8

1.  Baza rodirii v.2-3 ( curățiți )
2.  Condiția rodirii v.4
3.  Sursa rodirii v. 5
4.  Consecința nerodirii v.6
5.  Binecuvântările rodirii v.8


   Eutih - ispite în Adunare ! 
         F.Ap.20.7-12

1.  Ispita duplicității     v.9a ( prezent fizic dar mintea afară )
2.  Ispita izolării           v9a ( în Adunare dar în pătrățica mea )
3.  Ispita atragerii atenției ( aflat pe fereastră într-un loc mai sus )
4.  Ispita somnului       v.9bSunday, January 29, 2017

Telegrame de Ianuarie !


          Valorile neprețuite ale Bisericii !
              F.Ap. 2.42

Învățătura apostolilor - legătura frățească - frângerea pâinii - rugăciuni !

1.Sunt valabile în orice loc pe Pământ
2.Sunt valabile pt oricine din orice generație
3.Sunt eficiente numai la pachet ( dacă lipsește una cad toate )
4.Sunt activități specifice numai Bisericii creștine
5.Sunt aducătoare de multe binecuvântări
6.Sunt sub atacul Satanei spre a fi falsificate sau înlăturate
7.Sunt practicate în moduri diferite de la o generație la alta, de la o națiune la altă națiune

           Frumusețea Scripturilor !
                     2Tim. 3. 16-17

1. Datorită modalității apariției - insuflare
2. Datorită Autorului - Dumnezeu
3. Datorită utilității ei (scopului)  - să învețe - să mustre - să îndrepte - să dea înțelepciune
4. Datorită efectului în oameni - maturitate spirituală - destoinicie ( abilitate )

          Antidot la dispreț !
                 1Tim.4.12

Tinerii sunt în pericolul mare de a fi disprețuiți ca lucrători ! Dar este o soluție !

1. Un ex. în vorbire sau cuvântare sau predicare
2. Un ex. în comportament , în conduită
3. Un ex. în dragoste ( agape - este dragostea în acțiune 1Ioan 3.16-18 )
4. Un ex. în credință  - atât în crezul pe care îl are cât și în modul cum se manifestă în situațiile dificile
5. Un ex. în puritate

             Vremuri grele !
                2 Tim. 3. 1 - 5

 Relații defecte  între :
            1. Om și Dumnezeu - fără evlavie-neiubitori de Dumnezeu-formă de evlavie ( devotament față de Dumnezeu )
            2. Om și Om -lăudăroși- hulitori-neascultători de părinți-neînduplecați-clevetitori-vânzători-obraznici
            3. Om și El însuși - iubitori de sine-trufași-nemulțumitori-fără dragoste firească-neînfrânați-neîmblânziți-îngâmfați
           4. Om și lumea ca sistem de valori - iubitori de bani-neiubitori de bine-iubitori de plăceri


     

Friday, December 30, 2016

Remember !


  "Adu-ți aminte de Domnul Dumnezeu" !  Deutr. 8. 18a


           La cumpăna anilor copii lui Dumnezeu au ocazia să privească în urmă la zilele,lunile și anul ce s-a scurs  aducându-și aminte de ce a însemnat Domnul Dumnezeu în viețile lor. Israelul avea poruncit să își aducă aminte de Domnul iar noi avem deasemenea motive spre a o face !

 1. Pt. călăuzirea Sa     Deutr.8.2  Rom.8.14

 2. Pt. mustrările Sale    v. 5  Apoc. 3.19 Evrei 12.5

 3. Pt. țara care ne-o pregătește  v7-9  "unde nu vei duce lipsă de nimic" Ioan 14.2-3  1Tes. 4.17  Apoc. 21.3-4

 4. Pt. binecuvântările Sale materiale v. 12-18

 5. Pt. jertfa Domnului   Luca 22.19

 6. Pt. binecuvântările Sale spirituale    Efes.2.12-18

      Toate aceste aduceri aminte ne umplu inima de mulțumire , bucurie și de laudă la adresa Dumnezeului nostru ! El nu se schimbă și ni le garantează și pt viitor cu condiția să rămânem în El "căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic" ! Ioan 15.5b.  Amin !

 


Thursday, December 22, 2016

Celebritatea mondială a Betleemului !


  Mica 5. 2 - 5a

                 Betleemul - Casa pâinii, aflat între dealurile țării Iudeei, este același cu  Efrata(Gen. 35:16, Gen. 48:27, Rut 4:11) care înseamnă fertil,rodire; este un oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim, având 25.266 de locuitori (2007).
       Deasemenea e numit “Betleemul lui Iuda”(1 Samuel 17) , și "cetatea lui David"(Luca 2:4). Este menționat pentru prima dată în Vechiul Testament ca locul unde Rahela a murit și a fost ingropată, "lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem"(Gen 35:19 și 48:7). Mormântul Rahelei, locația tradițională, se află la intrarea în Betleem. Conform Cărții lui Rut valea dinspre est este locul unde Rut  moabita, venită în oraș cu Naomi a strâns spice de pe câmpul de orz. Este casa lui Isai(1 Samuel 16:1), tatăl regelui David al Israelului, și locul ungerii lui David de către profetul Samuel(1 Samuel 16:4-13). Este fântâna Betleemului locul de unde cei trei războinici i-au adus apa lui David când acesta se ascundea în peștera Adulam(2 Samuel 23:13-17). În timpul nașterii Domnului era un cătun cu aprox 50 de case locuite de păstorii ce aveau grijă de turmele de la Templu . Mica ne spune că va ajunge celebru datorită unei Persoane celebre care se va naște în cetatea neînsemnată . Fiindcă Persoana este Cel mai Celebru personaj din întreaga umanitate ,Cel Căruia I se închină milioane de oameni din toată lumea Apoc.5.9 , a făcut ca Betleemul cel mic să capete o celebritate mondială. Iată cum îl descrie profetic Mica cu 2700 ani în urmă .
 1. Suveranul Israelului  v. 2b  Isaia 9. 6-7 Luca 1.32-33 Ioan 19.19-22  Apoc.19.16
 2. Originar în eternitate v.2c    Ps.90.2  Ioan 1.1 Colos.1.15-17
 3. Restauratorul relațiilor v.3   Efes. 2.11-18
 4. Măreția Numelui v.4a  Isus Christos - Mântuitorul-Unsul - Mesia -Emanuel și încă  alte zeci de Nume . El e unic . F.Ap. 4.12  Filip.2.9-11
 5. Adorat pe întreg globul v.4b   Ps.72.17-19  Isaia 52.13-15   Apoc.5.13
 6. Dătătorul păcii v.5a   Isaia 9.6  Luca 1.79 și 2.14   Ioan 14.27 
       Istoria Betleemului se repetă cu diferiți oameni care erau neînsemnați până când s-a născut Domnul Isus în inima lor . Azi sunt celebri în întreaga lume . D. Moody e un bun exemplu și lista poate continua .1Cor.15.9-10   Asta se datorează Domnului Isus ! A Lui să fie slava și cinstea în veci ! Amin !


Saturday, December 10, 2016

Factori determinanți !


       Luca 1. 26 - 38
           "Iată roaba Domnului ; facă-mi-se după cuvintele tale !"

        Când Maria a afirmat aceste cuvinte , ea a fost deplin convinsă de Voia Domnului asumându-și toate riscurile inclusiv moartea . Factorii ce au determinat această hotărâre fermă sunt :

1. Mesagerul     v. 26-27
2. Mesajul         v. 28-33
3. Misterul        v. 34
4. Modalitatea   v.35
5. Minunea        v.36
6. Măreția Cuvântului v.37

    Fiindcă Maria și-a subordonat voința ei Voinței lui Dumnezeu , El I-a umplut inima de laude și bucurie v.46-47. Este același lucru valabil cu privire la fiecare om care dorește să fie fericit. Dumnezeu ne va aduce factori determinanți ,circumstanțe favorabile pt a accepta mai mult decât voia noastră Voia Lui !  Acceptând-o sufletul ne va fi inundat de laude și bucurie.     Amin !