Sunday, July 30, 2017

Relația Fiului cu Tatăl !


       Ioan 5 .17-30

    Frumusețea acestui paragraf este dată de revelația relației dintre Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu și Tatăl Său ceresc . Domnul Isus o face cu atâta claritate și curaj în ciuda opoziției și urii din partea oamenilor. ( Tocmai făcuse o minune stricând ziua sabatului ). Noi ne bucurăm de calitatea de copii ai lui Dumnezeu Ioan 1. 12-13 și 1Ioan 3.1-2 prin meritele Domnului Isus. Și relația specială dintre Fiul și Tatăl se continuă cu noi datorită jertfei Fiului primită de Tatăl .

 1. Relație de imitare - v.17 Fiul lucrează după cum Tatăl lucrează ! v.19
 2. Relație divină v.18   Fiul e Dumnezeul întrupat  Ioan 1.14
 3. Relație de iubire v.20
 4. Relație de autoritate v. 22 ,26,27 Mat. 28.18
 5. Relație de dependență v.30a
 6. Relație de subordonare v.30b

     În oglinda acestei glorioase relații toți  creștinii se pot verifica dacă în adevăr sunt fii de Dumnezeu . Relațiile prezentate( excepție punctul 2) sunt semnele ce caracterizează pe creștinii care clamează că sunt copii ai lui Dumnezeu și le  aduce bucuria că prin meritele Domnului Isus îi așteaptă la sfârșitul vieții moștenirea cerească . Rom. 8.14-17 Slăvit să fie Fiul ! Slăvit să fie Tatăl nostru !

 

Tuesday, June 27, 2017

Ieremia - O chemare cu sens unic !


      Ieremia 20. 7-11

    Suntem nevoiți uneori să conducem pe străzi cu sens unic și trebuie să mergi doar înainte indiferent de condițiile de circulație . Ieremia acceptând chemarea Domnului constată că a intrat pe sens unic . Slujitorii aleși și chemați de Dumnezeu ajung în trecerea anilor să experimenteze același lucru ca Ieremia .

 1. Autorul chemării     v.7a  cap. 1.5-9

 2. Acceptul chemării    v.7b

 3. Asperitățile chemării         v.7c-10
      - batjocuri,ocări,vorbe rele,învinuiri,răzbunări

 4. Antiabandonul chemării    v.9
      - focul mistuitor

 5. Asigurarea chemării       v.11
      - prezența Domnului

   " Ferice de oamenii tăi , ferice de slujitorii tăi "  2Cronici 9.7    Amin !

Saturday, April 8, 2017

Grandoarea Floriilor !

Matei 21. 1-15

      Măreția sau grandoarea acestei sărbători este dată de :

  1. Grandoarea autorității Domnului Isus v.1-6  Matei 28.18

  2..Grandoarea smereniei v.7 ( comparați cu Solomon din Cânt.Cânt.3.6-11)

  3. Grandoarea osanalelor v.9 și 15.b  Apoc.5.9-14

  4. Grandoarea fermității v.12-16  Apoc.19.11-16

    Vrednic este Domnul Isus de toată slava , măreția și puterea în veci ! Aleluia ! Amin !

Saturday, March 25, 2017

Zacheu - Ultima șansă fructificată

       
            Luca 19. 1-10
 
1. Poziția în societate  v.2 
2. Curiozitatea lui v.3                                                        
3. Soluția luată  v.4
4. Ascultarea imediată v.6
5. Inițiativa lui v.8
6. O binecuvântare pt toată casa v.9

Sunday, February 26, 2017

Telegrame de Februarie


   Rugăciunea unui suflet zdrobit !
             Neemia 1. 4 - 11

1.  Atitudinea v.4
2.  Adorarea lui Dumnezeu   v.5
3.  Aducerea aminte a păcatelor   v.6-7
4.  Aducerea aminte a promisiunilor v.8-10
5.  Aducerea unor cereri concrete v.11


     Mai multă roadă !
          Ioan 15.1-8

1.  Baza rodirii v.2-3 ( curățiți )
2.  Condiția rodirii v.4
3.  Sursa rodirii v. 5
4.  Consecința nerodirii v.6
5.  Binecuvântările rodirii v.8


   Eutih - ispite în Adunare ! 
         F.Ap.20.7-12

1.  Ispita duplicității     v.9a ( prezent fizic dar mintea afară )
2.  Ispita izolării           v9a ( în Adunare dar în pătrățica mea )
3.  Ispita atragerii atenției ( aflat pe fereastră într-un loc mai sus )
4.  Ispita somnului       v.9bSunday, January 29, 2017

Telegrame de Ianuarie !


          Valorile neprețuite ale Bisericii !
              F.Ap. 2.42

Învățătura apostolilor - legătura frățească - frângerea pâinii - rugăciuni !

1.Sunt valabile în orice loc pe Pământ
2.Sunt valabile pt oricine din orice generație
3.Sunt eficiente numai la pachet ( dacă lipsește una cad toate )
4.Sunt activități specifice numai Bisericii creștine
5.Sunt aducătoare de multe binecuvântări
6.Sunt sub atacul Satanei spre a fi falsificate sau înlăturate
7.Sunt practicate în moduri diferite de la o generație la alta, de la o națiune la altă națiune

           Frumusețea Scripturilor !
                     2Tim. 3. 16-17

1. Datorită modalității apariției - insuflare
2. Datorită Autorului - Dumnezeu
3. Datorită utilității ei (scopului)  - să învețe - să mustre - să îndrepte - să dea înțelepciune
4. Datorită efectului în oameni - maturitate spirituală - destoinicie ( abilitate )

          Antidot la dispreț !
                 1Tim.4.12

Tinerii sunt în pericolul mare de a fi disprețuiți ca lucrători ! Dar este o soluție !

1. Un ex. în vorbire sau cuvântare sau predicare
2. Un ex. în comportament , în conduită
3. Un ex. în dragoste ( agape - este dragostea în acțiune 1Ioan 3.16-18 )
4. Un ex. în credință  - atât în crezul pe care îl are cât și în modul cum se manifestă în situațiile dificile
5. Un ex. în puritate

             Vremuri grele !
                2 Tim. 3. 1 - 5

 Relații defecte  între :
            1. Om și Dumnezeu - fără evlavie-neiubitori de Dumnezeu-formă de evlavie ( devotament față de Dumnezeu )
            2. Om și Om -lăudăroși- hulitori-neascultători de părinți-neînduplecați-clevetitori-vânzători-obraznici
            3. Om și El însuși - iubitori de sine-trufași-nemulțumitori-fără dragoste firească-neînfrânați-neîmblânziți-îngâmfați
           4. Om și lumea ca sistem de valori - iubitori de bani-neiubitori de bine-iubitori de plăceri


     

Friday, December 30, 2016

Remember !


  "Adu-ți aminte de Domnul Dumnezeu" !  Deutr. 8. 18a


           La cumpăna anilor copii lui Dumnezeu au ocazia să privească în urmă la zilele,lunile și anul ce s-a scurs  aducându-și aminte de ce a însemnat Domnul Dumnezeu în viețile lor. Israelul avea poruncit să își aducă aminte de Domnul iar noi avem deasemenea motive spre a o face !

 1. Pt. călăuzirea Sa     Deutr.8.2  Rom.8.14

 2. Pt. mustrările Sale    v. 5  Apoc. 3.19 Evrei 12.5

 3. Pt. țara care ne-o pregătește  v7-9  "unde nu vei duce lipsă de nimic" Ioan 14.2-3  1Tes. 4.17  Apoc. 21.3-4

 4. Pt. binecuvântările Sale materiale v. 12-18

 5. Pt. jertfa Domnului   Luca 22.19

 6. Pt. binecuvântările Sale spirituale    Efes.2.12-18

      Toate aceste aduceri aminte ne umplu inima de mulțumire , bucurie și de laudă la adresa Dumnezeului nostru ! El nu se schimbă și ni le garantează și pt viitor cu condiția să rămânem în El "căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic" ! Ioan 15.5b.  Amin !