Sunday, February 26, 2017

Telegrame de Februarie


   Rugăciunea unui suflet zdrobit !
             Neemia 1. 4 - 11

1.  Atitudinea v.4
2.  Adorarea lui Dumnezeu   v.5
3.  Aducerea aminte a păcatelor   v.6-7
4.  Aducerea aminte a promisiunilor v.8-10
5.  Aducerea unor cereri concrete v.11


     Mai multă roadă !
          Ioan 15.1-8

1.  Baza rodirii v.2-3 ( curățiți )
2.  Condiția rodirii v.4
3.  Sursa rodirii v. 5
4.  Consecința nerodirii v.6
5.  Binecuvântările rodirii v.8


   Eutih - ispite în Adunare ! 
         F.Ap.20.7-12

1.  Ispita duplicității     v.9a ( prezent fizic dar mintea afară )
2.  Ispita izolării           v9a ( în Adunare dar în pătrățica mea )
3.  Ispita atragerii atenției ( aflat pe fereastră într-un loc mai sus )
4.  Ispita somnului       v.9bSunday, January 29, 2017

Telegrame de Ianuarie !


          Valorile neprețuite ale Bisericii !
              F.Ap. 2.42

Învățătura apostolilor - legătura frățească - frângerea pâinii - rugăciuni !

1.Sunt valabile în orice loc pe Pământ
2.Sunt valabile pt oricine din orice generație
3.Sunt eficiente numai la pachet ( dacă lipsește una cad toate )
4.Sunt activități specifice numai Bisericii creștine
5.Sunt aducătoare de multe binecuvântări
6.Sunt sub atacul Satanei spre a fi falsificate sau înlăturate
7.Sunt practicate în moduri diferite de la o generație la alta, de la o națiune la altă națiune

           Frumusețea Scripturilor !
                     2Tim. 3. 16-17

1. Datorită modalității apariției - insuflare
2. Datorită Autorului - Dumnezeu
3. Datorită utilității ei (scopului)  - să învețe - să mustre - să îndrepte - să dea înțelepciune
4. Datorită efectului în oameni - maturitate spirituală - destoinicie ( abilitate )

          Antidot la dispreț !
                 1Tim.4.12

Tinerii sunt în pericolul mare de a fi disprețuiți ca lucrători ! Dar este o soluție !

1. Un ex. în vorbire sau cuvântare sau predicare
2. Un ex. în comportament , în conduită
3. Un ex. în dragoste ( agape - este dragostea în acțiune 1Ioan 3.16-18 )
4. Un ex. în credință  - atât în crezul pe care îl are cât și în modul cum se manifestă în situațiile dificile
5. Un ex. în puritate

             Vremuri grele !
                2 Tim. 3. 1 - 5

 Relații defecte  între :
            1. Om și Dumnezeu - fără evlavie-neiubitori de Dumnezeu-formă de evlavie ( devotament față de Dumnezeu )
            2. Om și Om -lăudăroși- hulitori-neascultători de părinți-neînduplecați-clevetitori-vânzători-obraznici
            3. Om și El însuși - iubitori de sine-trufași-nemulțumitori-fără dragoste firească-neînfrânați-neîmblânziți-îngâmfați
           4. Om și lumea ca sistem de valori - iubitori de bani-neiubitori de bine-iubitori de plăceri


     

Friday, December 30, 2016

Remember !


  "Adu-ți aminte de Domnul Dumnezeu" !  Deutr. 8. 18a


           La cumpăna anilor copii lui Dumnezeu au ocazia să privească în urmă la zilele,lunile și anul ce s-a scurs  aducându-și aminte de ce a însemnat Domnul Dumnezeu în viețile lor. Israelul avea poruncit să își aducă aminte de Domnul iar noi avem deasemenea motive spre a o face !

 1. Pt. călăuzirea Sa     Deutr.8.2  Rom.8.14

 2. Pt. mustrările Sale    v. 5  Apoc. 3.19 Evrei 12.5

 3. Pt. țara care ne-o pregătește  v7-9  "unde nu vei duce lipsă de nimic" Ioan 14.2-3  1Tes. 4.17  Apoc. 21.3-4

 4. Pt. binecuvântările Sale materiale v. 12-18

 5. Pt. jertfa Domnului   Luca 22.19

 6. Pt. binecuvântările Sale spirituale    Efes.2.12-18

      Toate aceste aduceri aminte ne umplu inima de mulțumire , bucurie și de laudă la adresa Dumnezeului nostru ! El nu se schimbă și ni le garantează și pt viitor cu condiția să rămânem în El "căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic" ! Ioan 15.5b.  Amin !

 


Thursday, December 22, 2016

Celebritatea mondială a Betleemului !


  Mica 5. 2 - 5a

                 Betleemul - Casa pâinii, aflat între dealurile țării Iudeei, este același cu  Efrata(Gen. 35:16, Gen. 48:27, Rut 4:11) care înseamnă fertil,rodire; este un oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim, având 25.266 de locuitori (2007).
       Deasemenea e numit “Betleemul lui Iuda”(1 Samuel 17) , și "cetatea lui David"(Luca 2:4). Este menționat pentru prima dată în Vechiul Testament ca locul unde Rahela a murit și a fost ingropată, "lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem"(Gen 35:19 și 48:7). Mormântul Rahelei, locația tradițională, se află la intrarea în Betleem. Conform Cărții lui Rut valea dinspre est este locul unde Rut  moabita, venită în oraș cu Naomi a strâns spice de pe câmpul de orz. Este casa lui Isai(1 Samuel 16:1), tatăl regelui David al Israelului, și locul ungerii lui David de către profetul Samuel(1 Samuel 16:4-13). Este fântâna Betleemului locul de unde cei trei războinici i-au adus apa lui David când acesta se ascundea în peștera Adulam(2 Samuel 23:13-17). În timpul nașterii Domnului era un cătun cu aprox 50 de case locuite de păstorii ce aveau grijă de turmele de la Templu . Mica ne spune că va ajunge celebru datorită unei Persoane celebre care se va naște în cetatea neînsemnată . Fiindcă Persoana este Cel mai Celebru personaj din întreaga umanitate ,Cel Căruia I se închină milioane de oameni din toată lumea Apoc.5.9 , a făcut ca Betleemul cel mic să capete o celebritate mondială. Iată cum îl descrie profetic Mica cu 2700 ani în urmă .
 1. Suveranul Israelului  v. 2b  Isaia 9. 6-7 Luca 1.32-33 Ioan 19.19-22  Apoc.19.16
 2. Originar în eternitate v.2c    Ps.90.2  Ioan 1.1 Colos.1.15-17
 3. Restauratorul relațiilor v.3   Efes. 2.11-18
 4. Măreția Numelui v.4a  Isus Christos - Mântuitorul-Unsul - Mesia -Emanuel și încă  alte zeci de Nume . El e unic . F.Ap. 4.12  Filip.2.9-11
 5. Adorat pe întreg globul v.4b   Ps.72.17-19  Isaia 52.13-15   Apoc.5.13
 6. Dătătorul păcii v.5a   Isaia 9.6  Luca 1.79 și 2.14   Ioan 14.27 
       Istoria Betleemului se repetă cu diferiți oameni care erau neînsemnați până când s-a născut Domnul Isus în inima lor . Azi sunt celebri în întreaga lume . D. Moody e un bun exemplu și lista poate continua .1Cor.15.9-10   Asta se datorează Domnului Isus ! A Lui să fie slava și cinstea în veci ! Amin !


Saturday, December 10, 2016

Factori determinanți !


       Luca 1. 26 - 38
           "Iată roaba Domnului ; facă-mi-se după cuvintele tale !"

        Când Maria a afirmat aceste cuvinte , ea a fost deplin convinsă de Voia Domnului asumându-și toate riscurile inclusiv moartea . Factorii ce au determinat această hotărâre fermă sunt :

1. Mesagerul     v. 26-27
2. Mesajul         v. 28-33
3. Misterul        v. 34
4. Modalitatea   v.35
5. Minunea        v.36
6. Măreția Cuvântului v.37

    Fiindcă Maria și-a subordonat voința ei Voinței lui Dumnezeu , El I-a umplut inima de laude și bucurie v.46-47. Este același lucru valabil cu privire la fiecare om care dorește să fie fericit. Dumnezeu ne va aduce factori determinanți ,circumstanțe favorabile pt a accepta mai mult decât voia noastră Voia Lui !  Acceptând-o sufletul ne va fi inundat de laude și bucurie.     Amin !


Saturday, December 3, 2016

Râvna Domnului !


   Isaia  9. 1 - 7

  RẤVNĂ -  1. Imbold lăuntric puternic, pornire aprinsă spre ceva, însuflețire în muncă; sârguință, silință, zel. ♦ Ardoare, evlavie. 2. Dorință aprinsă pentru ceva; poftă.      Isaia ne spune ce anume va face Domnul oștirilor în zelul ,în ardoarea și în dorința Sa de a mântui lumea căzută în păcat ! 

 1. Împărăția întunerecului va fi înlocuită de Împărăția Lui ! v.1 și 7b   Colos.1.13

 2. Locurile de ocară schimbate în locuri de slavă v. 1 ( compară țările fără creștini cu cele creștine )
 3. Umblarea poporului in întunerec cu umblarea în lumină v. 2   Ioan 8.12

 4. Asuprirea ( robia păcatului ) în bucuria trăirii în libertatea harului v. 3-4 Rom.6.17-18,22

 5. Hainele murdare ( conștiința murdărită de păcate ) îndepărtate pt totdeauna    Zaharia 3. 3-4   Mica 7.19
 6. Întruparea lui Dumnezeu in Persoana Domnului Isus ! v.6   Ioan 1.1și 14

 7. Domnia Domnului Isus în continuă expansiune  v.7a  Matei 28.18-19

     Râvna Domnului ( Ioan 2.17 ) e un prilej de mulțumire pt toți răscumpărații Lui și de chemare la mântuire a celor nemântuiți .  El continuă să facă  în dorința și zelul Lui ce Isaia a profețit cu 2700 de ani în urmă ! Slavă , slavă Domnului în veci ! Amin !


Experiențe în miez de noapte !


   Luca 2. 8 - 20

    Experiențele cu Dumnezeu ne dă convingeri puternice despre existența Sa , despre dragostea și dorința pe care o are de a avea o relație vie cu noi oamenii . Aceste experiențe ne dă aripi pe calea spre cer , ne face siguri de statutul de copii ai lui Dumnezeu și astfel viața creștină e o continuă aventură ! Păstorii au avut și ei o experiență în miez de noapte . Despre ea se poate spune următoarele :

 1. E o exp. la locul de muncă  v.8
 2. E o exp. neașteptată v.9
 3. E o exp. cu îngeri v.9,13,14
 4. E o exp. cu mesaj clar v.10-12
 5. E o exp. împărtășită v.16-17
 6. E o exp. ce îi aduce slavă Domnului v.20
 7. E o exp. reală v. 20b

  Pavel și-a dorit ca întreaga viață să-L cunoască pe Domnul Isus . Filip.3.10. Această cunoaștere vine din suma experiențelor . Fie ele prezente mereu in viața noastră ! Amin !